Aktualnie kondycja UE
Chociaż Unia Europejska jest teraz w potężnym kryzysie, to jednakże nikt nie powiedział, że nadal nie jest potężną organizacją. W końcu skupiła wokoło siebie sporo bogatych państw. Nadal UE jest federacją niezmiernie zamożnych krajów.
Oczywiście nie wszystkie z nich są naprawdę zamożne, lecz w porównaniu z chociażby większości krajów w Azji, to i tak UE jest potęgą. I choć ostatnimi czasy niezbyt szybko się rozwija, przynajmniej w porównaniu z chociażby niektórymi azjatyckimi krajami, to powinniśmy mieć na uwadze, że to w dalszym ciągu Chiny gonią nasz kontynent. Choć oczywiście nie jest powiedziane, iż UE to idealna organizacja. Według mnie UE to bardzo dobry pomysł – nawet po złączeniu i tak jesteśmy mniejsi, niż Indie bądź Chiny, a więc wyłącznie jako zwarta organizacja jakoś się liczymy.
Jednakże bardzo dużym minusem owej organizacji jest najzwyczajniej to, że jest zbyt mocno zbiurokratyzowana. Dzięki biurokracji, Chiny oraz inne potęgi gospodarcze – albo aspirujące do ich miana, sporo szybciej nas gonią. To źle, bo przecież w interesie naszego kontynentu jest to by UE ciągle była potęgą. I oczywiście tak będzie, ale trudno powiedzieć czy przykładowo problem dużego bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych ludzi, bardzo szybko zostanie zażegnany. Może całą Europę czeka los chociażby Włoch, czyli co prawda zamożnego kraju, który jednak ma bardzo duże kłopoty? Trudno jednoznacznie powiedzieć…

Comments are closed.