Audyt – przywilej, konieczność czy groźba?
Ostateczna wartość firmy jest zależna od dużej ilości różnych czynników i może się w czasie zmieniać. To, jak dużo będzie warta jakaś firma ma ogromne znaczenie przy jej likwidowaniu, próbie sprzedaży albo przy zmianie jej formy organizacyjno-prawnej. Każda z tych okoliczności potrzebuje wyceny z innych powodów, za każdym razem jednak powinna to być urealniona wartość wszystkiego co będzie danej jednostki dotyczyć. Sprzedaż i likwidacja są okolicznościami, jakie kojarzą się raczej z niechcianymi wydarzeniami. Przekształcenie jednej formy prawnej w drugą również będzie wymagać określenia wartości wszystkich składowych majątku. W każdym opisywanym przypadku niezbędna staje się dokładna wycena przedsiębiorstwa, która wskaże jednoznacznie bieżącą wartość firmy dla konkretnych celów. Wiele elementów składowych można szybko i precyzyjnie wycenić w oparciu o rynkowe ceny odpowiedników. Inne będą wymagały przeliczenia wartości z uwzględnieniem spadku wartości na skutek zużycia albo – przeciwnie, zwiększenia wartości, przykładowo po wykonanej modernizacji lub rozbudowie. Ale w skład majątku firmy również wchodzi wiele elementów niezwykle trudnych do wyceny. Dotyczy to w szczególności wartości niematerialnych i prawnych, które często stanowią dużą część aktywów przedsiębiorstwa. Najczęściej spotykane to autorskie prawa, koncesje, patenty czy wzory zdobnicze. Tutaj kwestia wyceny już tak nie będzie oczywista. Aby trafnie oszacować niematerialne składowe majątku, będzie wtedy potrzebna odpowiednia wycena firm prowadzona przez doświadczonych audytorów.

+Reklama+

Comments are closed.